Projekty Unijne

 • 2010 - Basen rehabilitacyjny Szpital Uzdrowiskowy nr 1

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S. A.”.

  więcej
 • 2010 - Promocja produktów i usług wspierana przez województwo kujawsko-pomorskie

  Informujemy, że w wyniku konkursu w ramach działania 5.5 „Wsparcie promocji i rozwoju markowych produktów” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. złożyło projekt pt. „Promocja lecznictwa uzdrowiskowego i innych usług turystycznych w obiektach Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. oraz wód mineralnych „Krystynka” szansą na szybszy rozwój marki „Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek” S.A. i „Krystynka” jako produktów nieodłącznie związanych z regionem województwa kujawsko-pomorskiego.”.

  więcej
 • 2013 - Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Przebudowa obiektu Szpitala Uzdrowiskowego nr 3 im. dr Markiewicza wraz z zakupem wyposażenia”. Projekt był realizowany od stycznia 2013r. do lipca 2015r.

  więcej
 • 2014 - Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr 4 "Dom Zdrojowy" oraz podniesienie standardu technicznego obiektu

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 6.2 „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych” Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. rozpoczyna realizację projektu pt. „Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr 4 "Dom Zdrojowy" oraz podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez przebudowę basenu ze stacją uzdatniania wody, poprawę dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz prace termomodernizacyjne".

  więcej
 • 2014 - Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku

  Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu w ramach działania 2.3. – Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza ”Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. zakończyło realizację projektu pt. „Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Markiewicza w Ciechocinku”.

  więcej

Zobacz także

WYDARZENIA